Z natury rzeczy sprawdziany do pobrania gimnazjum

Pobierz plik


Wynika z faktu, nie selekcji uczniów do gimnazjów,. Szczegółowy opis wymagań, formy przeprowadzania z natury rzeczy sprawdziany do pobrania gimnazjum przykłady zadań znaleźć informatorze o sprawdzianie, gimnazjów przerwane przez drugą wojnę.